936 vod logo

返回936中华网  >>
大家谈美食 15/07/2018
 8 浏览  18 hours 前
海阔天空 15/07/2018
 89 浏览  18 hours 前
全球流行音乐金榜...
 9 浏览  24 hours 前
中旅伴你行 13/07/2018
 7 浏览  2 days 前
Hello, 紐西蘭!...
 34 浏览  3 days 前
Hello, 紐西蘭!...
 23 浏览  3 days 前
Hello, 紐西蘭!...
 24 浏览  4 days 前
Hello, 紐西蘭!...
 15 浏览  4 days 前

热门节目

我爱纽西兰 周一至周五 6:30-10:00
新闻今日谈 周一至周五 14:00-15:55
中视新闻 周一至周五 18:00-18:30
今晚谁来做客 周一至周五 18:30-19:00
中医专线 每周一 19:00-19:45
新闻点评 每周日 19:00-19:45
关注我们的其他频道:

WTV特别节目

更多视频
2017文化中国...
 666 浏览  10 months 前
2017 四海同春采访
 488 浏览  10 months 前
2017新西兰国会大选...
 637 浏览  10 months 前
朗嘎拉姆 Langgalamu...
 1328 浏览  10 months 前
朗嘎拉姆第一次在新...
 748 浏览  10 months 前
Website Security Test